Parels dreigen te verdwijnen

Vrijdag 27/01/2012: Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter werkgeversorganisatie FME-CWM, bezoekt de drie top technologie instituten (TTI) Holst, M2i en ESI om kennis te nemen van de waarde van deze technologische top instituten voor de topsector HTSM, en de problematiek van de dreigende discontinuering van de rijksbijdrage voor deze TTI's.

Op haar weblog schrijft zij:

"... Deze parels van samenwerking in de gouden driehoek zijn over het hoofd gezien toen de afspraken over financiering van innovatie werden gemaakt. Als het daardoor ontstane financiële gat niet binnen enkele maanden wordt gedicht, dan zullen twee van deze instituten aan het eind van dit jaar hun deuren moeten sluiten en de derde een jaar later!

We willen met ons allen dat Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën gaat behoren én we willen een grotere taart om te kunnen verdelen. Dat betekent dat we een innovatief en kennisintensief Nederland nodig hebben, waarin bedrijven en kennisinstellingen optimaal samenwerken. Vandaag werd mij weer eens zonneklaar dat de partijen het roerend eens zijn en dat bedrijven niet alleen grote ambities hebben, maar daarvoor ook een forse financiële bijdrage leveren aan de topinstituten. Dat is mooi, maar het is niet genoeg.

Ik maak me serieus zorgen over de financiële bijdrage van kennisinstellingen en overheid aan de topinstituten. Om die kennis te kunnen blijven delen en borgen én om die productieve marktplaats van kennis te kunnen laten voortbestaan, zijn simpelweg ook investeringen van de overheid hard nodig.

... Laten we samen, overheid en FME, kijken hoe we de bestaande middelen zodanig kunnen herschikken dat we deze parels van samenwerking kunnen behouden!"

Lees meer op de weblog van FME-CWM voorzitter, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: 'Dezentjé_doet:'

bezoek cleanroom holst

Op de foto: bezoek aan de Holst cleanroom, met vlnr: Geert Huisinga (FME), Jaap Lombaers (directeur Holst), Rob Hartman (ASML), Ineke  Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME), Boudewijn Haverkort (directeur ESI).

Wouter Leibbrandt

Director Science and Operations
+31 88 866 55 60
wouter.leibbrandt@tno.nl

“Continuous innovation in methodologies, system architecture thinking and cross-disciplinary ways of working to master the ever increasing complexity are crucial to maintain and extend Europe’s and Dutch competitiveness in this strategic domain.”