Jeroen Voeten parttime professor at TU/e Electrical Engineering

Prof.dr.ir. J.P.M. (Jeroen) Voeten is benoemd tot deeltijd hoogleraar bij de
vakgroep Electronic Systems (ES), faculteit Electrical Engineering,
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)


Leerstoel: Performance Engineering for High-Tech Cyber-Physical Systems

De leerstoel richt zich op slimme ontwerptechnieken voor de hightech industrie. Nadruk ligt op modelgebaseerde technieken waarbij wiskundige modellen worden gebruikt om de prestaties van hightech machines te voorspellen en te optimaliseren, nog voordat deze gerealiseerd worden in hardware en software. Modellen kunnen zelfs dienen als startpunt voor het automatisch genereren van onderdelen van deze realisaties en resulteren in een efficiënter en voorspelbaarder ontwerptraject.
Voeten: “De complexiteit van hightech machines groeit dusdanig snel dat geavanceerde middelen nodig zijn om deze complexiteit de baas te blijven. De huidige technieken schieten hierin tekort.”

In zijn rol als Senior Research Scientist bij TNO-ESI (Embedded Systems Innovation) past Voeten reeds lange tijd modelgebaseerde technieken toe voor het ontwerp van hightech machines. Voorbeelden zijn lithografiescanners van ASML en industriële printers van Océ.
Voeten: “De combinatie van onderzoek aan de universiteit met de toepassing in de industrie leidt niet alleen tot verbetering van technieken zelf, maar resulteert ook in verbeterde industriële producten en processen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Met de nieuwe leerstoel wordt de lange-termijn samenwerking van TNO-ESI met de Technische Universiteit Eindhoven en de hightech industrie geïntensiveerd.

TNO-ESI richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technieken voor ontwerp en engineering van hightech (embedded) systemen in een snel veranderende technologie omgeving.

Wouter Leibbrandt

Director Science and Operations
+31 88 866 55 60
wouter.leibbrandt@tno.nl

“Continuous innovation in methodologies, system architecture thinking and cross-disciplinary ways of working to master the ever increasing complexity are crucial to maintain and extend Europe’s and Dutch competitiveness in this strategic domain.”