Inbedding in TNO behoudt Embedded Systems Institute voor NL hightech industrie

14 januari 2013

Per 1 januari is het Embedded Systems Institute (ESI) ingebed in TNO onder de naam ‘Embedded Systems Innovation by TNO’. De ESI expertise is een belangrijke versterking van de TNO inspanningen op het gebied van ontwerp en engineering van software intensieve hightech systemen. De intensieve samenwerking met de Nederlandse hightech industrie, en de sterke verankering van de ESI activiteiten met het fundamentele onderzoek van Nederlandse en buitenlandse (technische) universiteiten blijft behouden. Door deze combinatie van kennis en expertise ontstaan bovendien weer nieuwe mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking. Verbreding van kennis en ervaring versterkt het nationale open-innovatie ecosysteem en is daarbij van grote toegevoegde economische en maatschappelijke waarde.

Embedded systems

Een embedded system is het geheel van de hardware en software dat in apparaten zorgt voor een intelligent functioneren. Deze systemen hebben steeds meer impact op onze manier van leven, werken en communiceren. Kennis op het gebied van embedded systemen is dan ook essentieel voor de ontwikkeling van producten en diensten, maar ook voor maatschappelijke vraagstukken waarbij sprake is van inzet van technologische oplossingen. 

Behoefte Topsector HTSM

Over de afgelopen 10 jaar heeft ESI een strategische samenwerkingsrelatie opgebouwd met de Nederlandse hightech industrie in een breed programma voor onderzoek en kennisvalorisatie. Hierbij is sprake van intensieve samenwerking met (inter)nationale academische partners. Binnen het nieuwe topsectorenbeleid was er voor ESI geen ruimte om haar programma zelfstandig te vervolgen. De topsector High Tech Systems en Materialen heeft het strategische belang van state-of-the-art kennis op het gebied van embedded systemen onderkent en heeft TNO verzocht het volledige ESI-programma voort te zetten. Het Ministerie van Economische Zaken onderstreept het belang van dit initiatief door middel van een overgangsfinanciering van in totaal 5 miljoen euro over een periode van vier jaar. 

Integraal aanbod

TNO wil uitbreiden op het gebied van systeeminnovatie in software intensieve, hightech systemen. ‘Key-drivers’ hierbij zijn bijvoorbeeld het ‘Internet of Things’, Cooperative Driving, Smart Grids en Sensor Based Environmental Monitoring. Anton Schaaf (CEO Océ N.V. en voorzitter van de Raad van Toezicht van ESI) is zeer tevreden met het behaalde resultaat: "Door de inbedding van ESI hebben we continuïteit en uitstekende groeikansen weten te creëren voor het sleutelgebied embedded systems binnen de topsector HTSM. Alle ESI partners (ASML, NXP, Océ, Philips en de technische universiteiten van Eindhoven Delft en Twente) zijn ingenomen met de nieuwe inbedding en kijken uit naar een goede toekomstige verdere samenwerking". 

TNO

TNO is een onafhankelijke innovatie-organisatie. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterkt. Met ruim 4300 professionals werkt TNO aan toepasbare kennis en oplossingen voor wereldwijde schaarsteproblemen. TNO onderzoekt de gevolgen van de informatiemaatschappij en stimuleert de introductie van nieuwe diensten, toepassingen en beleid op basis van de nieuwste ICT, media en ruimtevaarttechnologie.

ESI

ESI is het nationale platform voor open innovatie op het gebied van embedded systems engineering en heeft een solide reputatie opgebouwd als bekwaam, betrouwbaar en zeer betrokken partner. Haar vooraanstaande nationale en internationale netwerk biedt een van de beste wereldwijde bronnen van kennis en expertise. ESI draagt bij aan economie en samenleving door strategische innovatie in embedded systeemtechnologie, met als hoofddoel het verzorgen van gerichte activiteiten voor kennisontwikkeling en verspreiding. Dit programma levert een belangrijke bijdrage aan de belangen van onze nationale hightech OEM industrie, kleine en middelgrote ondernemingen, alsook aan maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld mobiliteit, gezondheidszorg of veiligheid. 

Wouter Leibbrandt

Director Science and Operations
+31 88 866 55 60
wouter.leibbrandt@tno.nl

“Continuous innovation in methodologies, system architecture thinking and cross-disciplinary ways of working to master the ever increasing complexity are crucial to maintain and extend Europe’s and Dutch competitiveness in this strategic domain.”